Een veilige toekomst voor polyurethaanproducten.


Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie (2020/1149) een nieuwe beperking op di-isocyanaten gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe EU-verordening is de bescherming van werknemers te verbeteren en de toepassing van best practices op het gebied van gezondheid en veiligheid in de hele EU te waarborgen. Deze verordening richt zich op sensibilisatie van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door di-isocyanaten, welke zich in polyurethaan (PU) kunnen bevinden. Deze verordening is vooral relevant voor industriële en professionele gebruikers van deze producten en zal van kracht worden vanaf 24 augustus 2023.


Verplichte training voor verwerkers.

In Purschuim zitten di-isocyanaten, gevaarlijke stoffen die onder andere allergieën kunnen veroorzaken. Vanaf 24 augustus 2023 moeten professionele en industriële gebruikers opgeleid en gecertificeerd zijn in het veilig omgaan met producten die di-isocyanaten bevatten. Dit geldt voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomerische di-isocyanaatconcentratie van >0,1%. Het type training is afhankelijk van het risiconiveau van de toepassing. Er zijn drie risiconiveaus (algemeen, gemiddeld en hoog) vastgesteld, voornamelijk gebaseerd op de toxiciteitsrisico's van de geleverde producten en het risico van blootstelling tijdens het gebruik. De training moet ten minste om de 5 jaar worden herhaald. 


Met dank aan BOSTIK is deze training voor iedereen toegankelijk via https://www.safeusediisocyanates.eu/  en is beschikbaar in diverse talen.

Door het gebruik van de vouchercode FEICA_21_C7 is de training GRATIS te volgen.


Korte instructie voor de aanmelding:

1. Ga naar de website: 
https://safeusediisocyanates.eu/
2. Kies rechts bovenin de gewenste taal
3. Klik op “Zelf E-Learning”
4. Klik op “Boek een online training”
5. Selecteer “Kleefstoffen en afdichtingsmiddelen”
6. Scroll naar beneden en klik op het blok “048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtingsmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur
7. U gaat naar een nieuwe pagina. Vul daar uw gegevens in.
8. Zet een vinkje om Terms and Conditions en het privacybeleid te accepteren.
9. Klik op Volgende
10. Op de nieuwe pagina ‘Registration fees’ vult u bij Kortingsbon deze code in:  FEICA_21_C7
11. Klik op Volgende
12. Klik op Bevestigen en uitchecken
13. U ontvangt een e-mail om de training te volgenBron: Bostik.com