NEN-keuringen

Ieder jaar moeten uw elektrische gereedschappen gekeurd worden.

Dat staat in de Europese norm EN 50110 uit 1996 die verder is aangevuld door Nederlandse NEN normen.


Ook is de veiligheid van de arbeidsmiddelen in de Arbowet bepaald, in artikel 3 staat dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. De NEN normen sluiten hierop naadloos op aan met de eis dat arbeidsmiddelen met passende regelmaat geïnspecteerd moeten worden, dit kan door visuele controle en daarbij door metingen te verrichten.


Elektrisch gereedschap.


Handgereedschap met een snoer en stekker moet gekeurd worden. Hier vallen ook de verlengsnoeren, kabelhaspels en vast opgestelde machines (aangesloten met een losse stekker) onder. Deze keuringen voeren wij uit volgens de NEN3140-normering. De gereedschappen worden visueel gecontroleerd en daarna worden er diverse metingen verricht. Draagbaar klimmateriaal en steigers.


Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. Ladders en trappen worden visueel geïnspecteerd volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. 


Steigers worden per onderdeel gekeurd volgens de norm NEN-EN 1004. Ieder onderdeel wordt voorzien van een keuringssticker.Valbeveiliging.


Valbeveiliging keuren is verplicht en uit de keuring moet blijken dat de deze voldoet aan de NEN-EN 360/361/365.  De NEN-EN 365 is een overkoepelende normering. De NEN-EN 360 bevat alle eisen voor valbeschermers en lijnspanners. De NEN-EN 361 heeft betrekking op de harnassen. Minimaal één keer per jaar keuren is het wettelijk vereiste minimum. Niet laten keuren van de beveiliging geeft een grote kans op falen tijdens gebruik. 
Neem contact met ons op voor een offerte of meer informatie over de NEN-keuringen.  Om een zo passend mogelijke offerte te maken is het van belang dat wij weten wat u voor arbeidsmiddelen heeft. Als u een inventarisatielijst heeft van al uw gereedschappen of u weet het aantal te keuren middelen kunt u deze naar ons mailen info@huijskesboevink.nl.